Kapcsolat
Telefon: +36-56/791-138
Mobil: +36-20/915-8429
+36-20/938-9848
Email: railsafe@railsafe.hu

CÉGISMERTETŐ

Társaságunk 2005.decemberében alakult, melyet 2006. januárban a JNSz Megyei Cégbíróság 16-09-008647 számon RAIL SAFE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságként jegyzett be.

Jelenlegi székhelyünk budapesti, de tevékenységünk bázisa a Szolnok közelében lévő Zagyvarékas, ahol fióktelepet működtetünk.

Társaságunk célja elsősorban a vasúti biztosítóberendezések kivitelezésében, felújításában, később esetleg üzemeltetésében, a biztonságtechnikát szolgáló szerkezetek karbantartásában, javításában való részvétel, a „RAIL SAFE” – vasúti biztonság – szellemében.

A Társaság gyakorlatilag családi vállalkozás, melyet kizárólag magánszemélyek jegyeznek meghatározott tulajdoni hányaddal, akik egyben ellátják a KFT külön – külön aláírási joggal rendelkező ügyvezetői feladatokat is.

A Társaságot jegyzők villamos mérnök, vasúti biztosítóberendezési technikus és magas szintű munka-, adó- és társadalombiztosítási képzettséggel rendelkező személyek, 40 éves vasúti biztosítóberendezési üzemeltetői, építői gyakorlattal, munkaügyi ismeretekkel.

A tulajdonosok között a szakmai kategóriákban, Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben bejegyzett személy található.

Társaságunk átlagos állományi létszáma 16 fő, melyek között villamos mérnök, technikus, műszerész, kábelszerelő, lakatos végzettségű, mellettük néhány kisegítő munkatárs van jelen.

Mellékállásban foglalkoztatunk minőségirányítási vezetőt, a munka- és tűzvédelmi feladatokat, valamint a könyvelést Társaságunk által megbízott jogi személyiségű vállalkozások látják el.

A kivitelezési, építési karbantartási feladatok mellett tervezési feladatokra is vállalkozunk. Ezt a célt külsős, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak bevonásával érjük el.

Alapításunk óta jelentős gépesítést végeztünk. Így van Társaságunk tulajdonában 2 db kis teher gépkocsi, melyek munkáscsapat szállítására is alkalmasak, tekintettel a vasút melletti terepviszonyokra rendelkezünk terepjáró gépkocsikkal, saját nagy teljesítményű önrakodós teherautóval, földmunkagéppel, a szakmában nélkülözhetetlen kisgépekkel, eszközökkel, szerszámokkal.

Társaságunk jelentős fejlesztést hajtott végre a kommunikáció terén. Szinte valamennyi munkatársunk közvetlen mobil összeköttetéssel elérhető, de a számítástechnika terén a számukra szükséges infrastruktúrával rendelkezünk.

Fejlődésünket jelentősen elősegítette a különféle támogatásokra benyújtott pályázataink sikeressége. Ezek révén jutottunk különféle eszközökhöz, gépekhez.

A zagyvarékasi telephelyünk fejlesztése hasonló támogatás igénybevétele mellett történik meg annak érdekében, hogy olyan bázist tudjunk létrehozni, mely jobban lehetővé teszi a „terepmunka” műhelyi körülmények közötti előkészítését, és a karbantartási, javítási célok elérését korszerű körülmények között.

Társaságunk már a bejegyzés évében bevezette az MSZ EN 9001:2001 szabvány alkalmazását. Ennek sikeres auditálása 2007. június 14-én, majd évente ismétlődő időszakonként a Magyar Szabványügyi Testület által megtörtént. Ezzel a tanúsítással nem csak az MSZT, de az IQNET Tanúsítási Okiratát is átvehettük. Legutóbbi auditálásunk 2013. május 31-én történt meg, sikeresen.

Az elmúlt évek során elsősorban a nagyvasúti munkavégzés volt jellemző tevékenységünk, amelyeket valamely nagyobb pályaépítő-, vagy biztosítóberendezési szereléseket ellátó cég alvállalkozójaként végeztünk.

Így jutottunk feladathoz az Európai Unió által támogatott állami beruházásban megvalósuló különféle vasút projektekben, pl.:- a teljesség igénye nélkül – a Maglód-Nagykáta, a Kecskemét-Kiskunfélegyháza, a Szajol – Tiszatenyő – Mezőtúr, a Cegléd – Abony – Szolnok, a Tárnok – Székesfehérvár vasútvonalakon.

Különféle, a MÁV ZRt által közbeszerzési- és egyszerűsített beszerzési pályázatokon való részvételünk eredményeképpen több kisebb volumenű fejlesztési, felújítási munkában veszünk részt gyakorlatilag folyamatosan.

Nagyságrendileg mintegy 250 db vasúti kitérő cseréjén, több, különféle jellegű állomási biztosítóberendezés átépítésén, mintegy 140-150 km vasútvonal önműködő térközbiztosító- és sorompó berendezéseinek fent említett projektekben történő korszerűsítésében vettünk részt.

A feladatok nagy részét a közbeszerzési szabályoknak megfelelő nyílt eljárásban, kisebbik részét meghívásos pályázatban nyertük el.

Sikeresnek mondható a MOL Nyrt területén, az iparvágány hálózattal rendelkező telephelyeken végzett karbantartási tevékenységünk, mely nem csak a közvetlen vasúti berendezések üzemeltetésére, karbantartására, de a töltő védelmi berendezésekre is kiterjed. A sikerességet az bizonyítja, hogy kezdetben mindössze két telephelyen – igaz ezek közül a százhalombattain, mely Európa második legnagyobb ilyen irányú ipari létesítménye – végeztünk terveszű megelőző karbantartást, üzemeltetést, ma már ez 12 telepre bővült.

Társaságunkkal szemben megalakulásunk óta peres eljárás nem folyt, az adó- illetve a társadalombiztosítási befizetési kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk. Cégünk eleget tesz az 1995. évi XL. törvényben előírt kitételeknek, azaz nem áll csőd illetve felszámolási eljárás alatt, nincs lejárt adó- és járulékfizetési kötelezettségünk, verseny felügyeleti határozattal megállapított jogszabálysértést nem követtünk el, ajánlattételeink során hamis adatokat nem szolgáltattunk, így ilyen eljárásból bennünket nem zártak ki, szerződésbeli kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk.

Társaságunk munkavégzése során mind lebonyolító, mind tervező, mind pályaépítő cégekkel szoros munkakapcsolatban áll, így lehetőség nyílik egy kézben összpontosítani adott műszaki probléma megoldását, kiválasztva a legjobb, leghatékonyabb és leggazdaságosabb megoldást.

Célunk töretlen: pozíciónkat, korszerű eszközökkel, gépekkel, munkatársaink tudásának folyamatos fejlesztésével, munkánk minőségének megtartásával, folytatva, sőt előrébb lépve fennmaradni a jelenlegi vasúti biztosítóberendezési építési és karbantartási területen annak érdekében.